Språkvetare: ”Arabiska näst största modersmålet”

 

  Sedan Sveriges begynnelse har finskan varit det näst största modersmålet i landet, enligt språkvetaren Mikael Parkvall.

    Men nu uppskattar han att finskan har petats ner till tredje plats – omsprungen av arabiskan.

    I april 2016 spådde Mikael Parkvall att arabiskan inom kort skulle blir det näst mest talade modersmålet i Sverige.

          

 

Share: