Antal personer med utländsk eller svensk bakgrund (fin indelning) efter region, ålder och kön. År 2002 – 2019.

    Antal personer efter region, utländsk/svensk bakgrund och år

 

                 2016

                 2017

                 2018

 

Share: