… “Vlada je s tem zakonom izpolnila eno ključnih koalicijskih zavez,”

… Z njim se ustavljajo tekoči prekrškovni postopki

… postopki prisilne izterjave globe

… iz obdobja epidemije covida-19

… za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo

… vračajo globe in s postopki povezane stroške

… Podatki o prekrških bodo izbrisani iz evidenc

… upravičencem ni treba storiti ničesar, informativni izračuni jim bodo namreč posredovani po uradni dolžnosti

… Kot so še pojasnili na ministrstvu za pravosodje, upravičencem ni treba storiti ničesar

… informativni izračuni jim bodo namreč posredovani po uradni dolžnosti

… “Zoper informativni izračun bo imel upravičenec možnost ugovora, zoper odločbo o izplačilu pa je upravičencem zagotovljena tudi možnost upravne pritožbe na pristojno ministrstvo.”

… Zakon pa vključuje tudi prekrške, storjene v obdobju od 7. marca 2020 do 30. maja 2022 kot posledico kršitev ukrepov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19

… Zakon začne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu, ministrstvo za pravosodje pa ocenjuje, da bi informativne izračune lahko pričeli izdajati v začetku leta 2024

 

Share: